с. Православ | България

42.3333 ° С, 25.1500 ° И, 264 м
24˚C

Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра

22˚C
44 %
0 %
5.9 м/с

33˚C 17˚C