с. Православ | България

42.3333 ° С, 25.1500 ° И, 264 м
22˚C

Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра

23˚C
57 %
0 %
1.4 м/с

23˚C 23˚C