Св. Константин и Елена | България

43.2300 ° С, 28.0100 ° И, 21 м
C

Усеща се като
Влажност на въздуха
Вероятност за валежи
Скорост на вятъра

4˚C
69 %
0 %
4.2 м/с

17˚C C