Назад
...

08.07.2024

ВреметоВчера: Какво ни казват облаците

Облаците представляват едно от най-интересните климатични явления и имат огромно значение за предсказването на така нареченото “метеорологично време”. Те се образуват високо в атмосферата в резултат на кондензация и сублимация на водната пара и кристализация на преохладени капки. Облаците са тясно свързани с температурата, вятъра и влажността на въздуха, като благодарение на тях може да се определи текущото състояние на атмосферата и да се предвидят бъдещи промени във времето на различни места по земята.

Облаците се делят на различни видове, в зависимост от свойствата, височината и състава им. Според международната класификация, те се обозначават с латински наименования и се разделят на четири семейства, десет рода и множество видове и разновидности. 

Според височината, на която се разполагат, облаците биват четири вида:

  • Високи – над 6000 м. (20000 фута).
  • Средни – от 2000 до 6000 м. (6500 фута до 20000 фута).
  • Ниски – под 2000 м. (6500 фута).
  • Облаци с вертикално развитие

На всяко от тези нива се образуват различни видове облаци в зависимост от вида на водните пари, температура и много други фактори. Те носят латински наименования, но имат и български превод, който се използва в популярните прогнози за времето, които слушаме или четем в средствата за масова информация.В тази статия ще разгледаме три от най-популярните видове, а именно Цируси, Стратуси, и Кумулуси и ще разкрием техните характеристики и въздействие.

Цируси (Cirrus) - перести облаци

Цирусите или перестите са високопластови облаци, които се формират на височина над 6000 метра. Обикновено са много тънки и прозрачни, но понякога са по-плътни или памукоподобни. Въпреки че са свързани със стабилно и ясно време, те могат да предвещават предстоящи атмосферни промени. Цирусите са важни за изучаването на горните слоеве на атмосферата. Пересто-купестите и пересто-слоестите облаци са техни разновидности. При перестите облаци може да се наблюдава интересното оптическо явление “хало”, което се образува в студени райони или при студено време, когато ледени кристали, наречени „диамантен прах“ плават във въздуха и образуват огромни цветни или бели дъги подобни на ореол.

Кумулуси (Cumulus)

Кумулусите са купести облаци с характерна куполообразна форма и плоска основа. Те принадлежат към групата на облаците с вертикално развитие и често са бели и пухкави. Формират се при ниска влажност и слаби вертикални течения на височина между 2000 и 6000 метра и се разделят на два подвида: купести, които са свързани с ясно и стабилно време, тъй като се състоят от много дребни капчици и като правило не дават валеж, а само в редки случаи от тях могат да паднат отделни капки, и купесто-дъждовни, които приличат на мощни възвишения във вид на високи кули с влакнеста връхна част. Те могат да предвестят бързи промени във времето, включително и гръмотевични бури, проливен дъжд и град.

Стратуси (Stratus) - слоести облаци

Стратусите или слоестите са най-ниските облаци, образуващи плътен слой, който често покрива цялото небе, а понякога закрива слънцето и луната. Те обикновено са свързани с устойчиво време и леки валежи, особено по високите места и крайбрежията. Слоестите облаци се разделят на няколко подвида, включително слоесто-купести и слоесто-дъждовни.

Този преглед е само част от обширната класификация на облаците, чието детайлно познаване играе ключова роля при прогнозирането на времето и климатичните условия както от професионалните метеоролози, така и от обикновените хора.. Облаците също са и един изключително красив и разпалващ въображението природен феномен. Те предлагат огромно разнообразие от причудливи форми и фигури, които образуват в небето багри и игра на светлината и могат да бъдат наблюдавани с часове.

Предишни: